Στην ιστορία της τέχνης, ως συμβατικός όρος, ο τεχνίτης μεταμορφώθηκε σε καλλιτέχνη και μεταλλάχθηκε σε Ποιητή-Δημιουργό.

Ανεξάρτητα με το πότε ακριβώς έγινε η ονοματοδοσία του εικαστικού ως τεχνίτη / καλλιτέχνη / δημιουργού, η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ θεατή και δημιουργήματος ξεκινά από τις αισθήσεις και φθάνει ως το Είναι.

In Arts History, the technician, as a conventional term, was transformed into an artist and then converted into a maker-creator; Irrespective of when exactly the technician / artist / creator nomenclature was established for the plastic artist, the communication developing between the viewer and a work of art commences from the five senses and ranges as far as the very Essence of Existence.

Θυσία σε κόκκινο

Λάδι σε καμβά,  100x100 εκ.

Laying all down amidst

 lashings of red

Oil on canvas,  100x100 cm

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon
Maria
Dimitriadi
Art Historian
Visual Artist