Στην παρoούσα ιστοσελίδα δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να σημειωθούν οι χρονολογίες δημιουργίας των έργων, καθώς το ζητούμενο στο συγκεκριμένο εγχείρημα δεν είναι η εξελικτική πορεία του εικαστικού έργου αλλά η διαρκής διάθεση εξερεύνησης του συμπαντικού υλικού της ζωγραφικής και του άυλου κόσμου που το περιβάλλει. M D. 

In this website it has not been considered appropriate to make a note of the dates of the creation of the works, since the objective in this particular project is not the evolutionary course of the visual work, but the constant willingness to explore the universal material of the art of painting and the immaterial world that surrounds it. M D. 

Artwork

Λόγος ο Τρίτος                   

Λάδι σε καμβά  100.100 εκ.


Saving number three
Oil  canvas 100.100 cm.

Mυστικιστής
Λάδι σε καμβά 050.070 εκ

Mystic 
Oil on canvas 050.070 cm.

Απεραντότητα

Λάδι σε καμβά, 100.100 εκ.

 

Infinitude

Oil on canvas, 100.100 cm.

Μυσταγωγία  θανάτου
Λάδι σε καμβά 100.100 εκ.

 

Doom’s  ritual     
Oil on canvas  100.100 cm.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon
Maria
Dimitriadi
Art Historian
Visual Artist